برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم بهزیستی

اولین سمینار توانبخشی مبتنی بر مراکز و موسسات کل کشور

مطالب/ اولین سمینار توانبخشی مبتنی بر مراکز و موسسات کل کشور

                           
      اولین سمینار توانبخشی مبتنی بر مراکز و موسسات کل کشور -
شنبه 26 بهمن 1398
دومین سمینار و نمایشگاه  آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری توانبخشی و صندلی چرخدار

مطالب/ دومین سمینار و نمایشگاه آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری توانبخشی و صندلی چرخدار

                           
      دومین سمینار و نمایشگاه  آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری توانبخشی و صندلی چرخدار -
چهارشنبه 20 آذر 1398
فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مطالب/ فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

                           
      فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -
چهارشنبه 8 خرداد 1398
 کارگاههای مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی

مطالب/ کارگاههای مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
       کارگاههای مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی -
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398