برچسب شده با

برچسب شده با ژورنال کلاب

دومین ژورنال کلاب مرور کاکرین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مطالب/ دومین ژورنال کلاب مرور کاکرین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

                           
      دومین ژورنال کلاب مرور کاکرین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -
دوشنبه 14 آذر 1401
اطلاع رسانی برگزاری دهمین جلسه ژورنال کلاب آنلاین علوم پزشکی تهران

مطالب/ اطلاع رسانی برگزاری دهمین جلسه ژورنال کلاب آنلاین علوم پزشکی تهران

                           
      اطلاع رسانی برگزاری دهمین جلسه ژورنال کلاب آنلاین علوم پزشکی تهران -
يکشنبه 19 دي 1400
اطلاعیه ژورنال کلابهای گروه فارماسیوتیکس

مطالب/ اطلاعیه ژورنال کلابهای گروه فارماسیوتیکس

                           
      اطلاعیه ژورنال کلابهای گروه فارماسیوتیکس -
يکشنبه 24 مرداد 1400
فراخوان ژورنال کلاب گروه آموزشی سلامت و ترافیک

مطالب/ فراخوان ژورنال کلاب گروه آموزشی سلامت و ترافیک

                           
      فراخوان ژورنال کلاب گروه آموزشی سلامت و ترافیک -
دوشنبه 8 مهر 1398
دعوت به یازدهمین جلسه ژورنال کلاب مبتنی بر مسئله مورخه 98/7/8

مطالب/ دعوت به یازدهمین جلسه ژورنال کلاب مبتنی بر مسئله مورخه 98/7/8

                           
      دعوت به یازدهمین جلسه ژورنال کلاب مبتنی بر مسئله مورخه 98/7/8 -
سه شنبه 2 مهر 1398
برنامه ژورنال کلاب گروه فارماکوگنوزی شش ماه اول سال 98

مطالب/ برنامه ژورنال کلاب گروه فارماکوگنوزی شش ماه اول سال 98

                           
      برنامه ژورنال کلاب گروه فارماکوگنوزی شش ماه اول سال 98 -
سه شنبه 21 خرداد 1398
جلسات ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 97 -----جدید------

مطالب/ جلسات ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 97 -----جدید------

                           
      جلسات ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 97 -----جدید------ -
شنبه 12 خرداد 1397
ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 96

مطالب/ ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 96

                           
      ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 96 -
پنجشنبه 13 مهر 1396
 ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا برگزار شد

مطالب/ ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا برگزار شد

                           
       ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا برگزار شد سخنرانی علمی خانم دکتر منجم زاده
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
 جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد

مطالب/ جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد

                           
       جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد
يکشنبه 21 آذر 1395