برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ژورنال کلاب

ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 96

مطالب/ ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 96

                           
      ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 96 -
پنجشنبه 13 مهر 1396
 ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا برگزار شد

مطالب/ ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا برگزار شد

                           
       ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا برگزار شد سخنرانی علمی خانم دکتر منجم زاده
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
 جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد

مطالب/ جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد

                           
       جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد
يکشنبه 21 آذر 1395
جلسه ژورنال کلاب گروه با موضوع "مطالعه پایداری آنتی بادی منوکلونال مهارکننده ...برگزار شد

مطالب/ جلسه ژورنال کلاب گروه با موضوع "مطالعه پایداری آنتی بادی منوکلونال مهارکننده ...برگزار شد

                           
      جلسه ژورنال کلاب گروه با موضوع "مطالعه پایداری آنتی بادی منوکلونال مهارکننده ...برگزار شد جلسه ژورنال کلاب گروه با موضوع "مطالعه پایداری آنتی بادی منوکلونال مهارکننده ....برگزار شد
شنبه 6 آذر 1395
ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا

مطالب/ ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا

                           
      ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا
يکشنبه 23 آبان 1395
ژورنال کلاب سال 95 گروه بیوتکنولوژی دارویی

مطالب/ ژورنال کلاب سال 95 گروه بیوتکنولوژی دارویی

                           
      ژورنال کلاب سال 95 گروه بیوتکنولوژی دارویی ژورنال کلاب سال 95 گروه بیوتکنولوژی دارویی-جدید
شنبه 24 مهر 1395
ژورنال کلابهای گروه بیوتکنولوژی دارویی در چهار ماه اول سال 1395

مطالب/ ژورنال کلابهای گروه بیوتکنولوژی دارویی در چهار ماه اول سال 1395

                           
      ژورنال کلابهای گروه بیوتکنولوژی دارویی در چهار ماه اول سال 1395 ژورنال کلابهای گروه بیوتکنولوژی دارویی در چهار ماه اول سال 1395
شنبه 1 خرداد 1395
ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 94

مطالب/ ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 94

                           
      ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 94 ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 94
شنبه 1 خرداد 1395
سخنرانی علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی توسط خانم دکتر لیلا ناهیدی آذر برگزار شد

مطالب/ سخنرانی علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی توسط خانم دکتر لیلا ناهیدی آذر برگزار شد

                           
      سخنرانی علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی توسط خانم دکتر لیلا ناهیدی آذر برگزار شد سخنرانی علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی توسط خانم دکتر لیلا ناهیدی آذر برگزار شد
شنبه 1 خرداد 1395
ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی

مطالب/ ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی

                           
      ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی با سخنرانی آقای دکتر حنایی
شنبه 1 خرداد 1395