برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه

فراخوان کارگاه تخصصی پایگاه داده Ovid

مطالب/ فراخوان کارگاه تخصصی پایگاه داده Ovid

                           
      فراخوان کارگاه تخصصی پایگاه داده Ovid فراخوان کارگاه تخصصی پایگاه داده Ovid
چهارشنبه 6 بهمن 1395
فراخوان اولین کارگاه کاربرد میکروفلوئیدیک در عرصه فناوری های همگرا در علوم و فناوری های سلول های بنیادی

مطالب/ فراخوان اولین کارگاه کاربرد میکروفلوئیدیک در عرصه فناوری های همگرا در علوم و فناوری های سلول های بنیادی

                           
      فراخوان اولین کارگاه کاربرد میکروفلوئیدیک در عرصه فناوری های همگرا در علوم و فناوری های سلول های بنیادی اولین کارگاه کاربرد میکروفلوئیدیک در عرصه فناوری های همگرا در علوم و فناوری های سلول های بنیادی
چهارشنبه 6 بهمن 1395
فراخوان کارگاه دو روزه آشنایی با فناوری CRISPR و NgAgo و کاربرد آن در ویرایش ژنوم و پزشکی بازساختی

مطالب/ فراخوان کارگاه دو روزه آشنایی با فناوری CRISPR و NgAgo و کاربرد آن در ویرایش ژنوم و پزشکی بازساختی

                           
      فراخوان کارگاه دو روزه آشنایی با فناوری CRISPR و NgAgo و کاربرد آن در ویرایش ژنوم و پزشکی بازساختی فراخوان کارگاه دو روزه آشنایی با فناوری CRISPR و NgAgo و کاربرد آن در ویرایش ژنوم و پزشکی بازساختی
دوشنبه 27 دي 1395
فراخوان کارگاههای Research methodology(case-referent study).....

مطالب/ فراخوان کارگاههای Research methodology(case-referent study).....

                           
      فراخوان کارگاههای Research methodology(case-referent study)..... فراخوان کارگاههای Research methodology(case-referent study).....
شنبه 11 دي 1395
فراخوان کارگاه  یک روزه آشنایی با فرآیند و اخذ مجوز  و مقررات مربوط به شرکت های دانش بنیان

مطالب/ فراخوان کارگاه یک روزه آشنایی با فرآیند و اخذ مجوز و مقررات مربوط به شرکت های دانش بنیان

                           
      فراخوان کارگاه  یک روزه آشنایی با فرآیند و اخذ مجوز  و مقررات مربوط به شرکت های دانش بنیان فراخوان کارگاه یک روزه آشنایی با فرآیند و اخذ مجوز و مقررات مربوط به شرکت های دانش بنیان
پنجشنبه 18 آذر 1395
کارگاه انواع شرکتهای تجاری(هفت گانه) و نحوه ثبت آنها برگزار شد

مطالب/ کارگاه انواع شرکتهای تجاری(هفت گانه) و نحوه ثبت آنها برگزار شد

                           
      کارگاه انواع شرکتهای تجاری(هفت گانه) و نحوه ثبت آنها برگزار شد کارگاه انواع شرکتهای تجاری(هفت گانه) و نحوه ثبت آنها برگزار شد
يکشنبه 23 آبان 1395
فراخوان کارگاه GMP اتاق های تمیز مرکز رشد بیوتنولوژی دارویی

مطالب/ فراخوان کارگاه GMP اتاق های تمیز مرکز رشد بیوتنولوژی دارویی

                           
      فراخوان کارگاه GMP اتاق های تمیز مرکز رشد بیوتنولوژی دارویی فراخوان کارگاه GMP اتاق های تمیز مرکز رشد بیوتنولوژی دارویی
سه شنبه 11 آبان 1395
فراخوان برگزاری کارگاه توسط آذر آتا پیشرو نوین سهند

مطالب/ فراخوان برگزاری کارگاه توسط آذر آتا پیشرو نوین سهند

                           
      فراخوان برگزاری کارگاه توسط آذر آتا پیشرو نوین سهند فراخوان برگزاری کارگاه توسط آذر آتا پیشرو نوین سهند
دوشنبه 10 آبان 1395
کارگاه ویژه اعضای هیئت علمی با تدریس آقای دکتر علی نخودچی برگزار گردید

مطالب/ کارگاه ویژه اعضای هیئت علمی با تدریس آقای دکتر علی نخودچی برگزار گردید

                           
      کارگاه ویژه اعضای هیئت علمی با تدریس آقای دکتر علی نخودچی برگزار گردید کارگاه ویژه اعضای هیئت علمی با تدریس آقای دکتر علی نخودچی
يکشنبه 28 شهريور 1395
 کارگاه Particle size analyzing با تدریس آقای دکتر نخودچی برگزار شد

مطالب/ کارگاه Particle size analyzing با تدریس آقای دکتر نخودچی برگزار شد

                           
       کارگاه Particle size analyzing با تدریس آقای دکتر نخودچی برگزار شد کارگاه Particle size analyzing با تدریس آقای دکتر نخودچی برگزار شد
شنبه 4 ارديبهشت 1395