برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با معاونت تحقيقات و فناوري،

سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایران (نوپا)

مطالب/ سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایران (نوپا)

                           
      سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایران (نوپا) -
سه شنبه 25 تير 1398
فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (BMBF)

مطالب/ فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (BMBF)

                           
      فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (BMBF) -
چهارشنبه 5 دي 1397
قدردانی جناب آقای دکتر باقر لاریجانی از آقای دکتر محمدرضا رشیدی

مطالب/ قدردانی جناب آقای دکتر باقر لاریجانی از آقای دکتر محمدرضا رشیدی

                           
      قدردانی جناب آقای دکتر باقر لاریجانی از آقای دکتر محمدرضا رشیدی قدردانی جناب آقای دکتر باقر لاریجانی از آقای دکتر محمدرضا رشیدی
سه شنبه 16 خرداد 1396
طرح پیشنهادی تحقیق و ضمائم (فرمهای یکسان سازی شده)

مطالب/ طرح پیشنهادی تحقیق و ضمائم (فرمهای یکسان سازی شده)

                           
      طرح پیشنهادی تحقیق و ضمائم (فرمهای یکسان سازی شده) طرح پیشنهادی تحقیق و ضمائم (فرمهای یکسان سازی شده)
چهارشنبه 20 مرداد 1395
 دستورالعمل مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی

مطالب/ دستورالعمل مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی

                           
       دستورالعمل مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی
دستورالعمل مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی

شنبه 12 دي 1394
سیاستگذاری های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

صفحات/ سیاستگذاری های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

                           
      سیاستگذاری های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
دوشنبه 18 خرداد 1394
آیین نامه تشویق مقالات علمی سال 1394

مطالب/ آیین نامه تشویق مقالات علمی سال 1394

                           
      آیین نامه تشویق مقالات علمی سال 1394 -
دوشنبه 18 اسفند 1393