برچسب شده با

برچسب شده با گروه بیوتکنولوژی دارویی

فراخوان سری کارگاه های گروه بیوتکنولوژی دارویی

مطالب/ فراخوان سری کارگاه های گروه بیوتکنولوژی دارویی

                           
      فراخوان سری کارگاه های گروه بیوتکنولوژی دارویی -
دوشنبه 20 شهريور 1402
رزومه دانشجویان دوره دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

صفحات/ رزومه دانشجویان دوره دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

                           
      رزومه دانشجویان دوره دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی -
يکشنبه 8 مرداد 1402
جلسه سخنرانی آقای دکتر محمدسعید حجازی استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی برگزار شد

مطالب/ جلسه سخنرانی آقای دکتر محمدسعید حجازی استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی برگزار شد

                           
      جلسه سخنرانی آقای دکتر محمدسعید حجازی استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی برگزار شد -
سه شنبه 5 ارديبهشت 1402
ارتقاء علمی خانم دکتر پروین اکبرزاده از مرتبه استادیاری به دانشیاری

مطالب/ ارتقاء علمی خانم دکتر پروین اکبرزاده از مرتبه استادیاری به دانشیاری

                           
      ارتقاء علمی خانم دکتر پروین اکبرزاده از مرتبه استادیاری به دانشیاری -
شنبه 26 فروردين 1402
آزمایشگاه پروتئومیکس

صفحات/ آزمایشگاه پروتئومیکس

                           
      آزمایشگاه پروتئومیکس   -
شنبه 14 آبان 1401
آزمایشگاه بیوتکنولوژی جلبک

صفحات/ آزمایشگاه بیوتکنولوژی جلبک

                           
      آزمایشگاه بیوتکنولوژی جلبک -
سه شنبه 3 آبان 1401
آزمایشگاه بیوانفورماتیک

صفحات/ آزمایشگاه بیوانفورماتیک

                           
      آزمایشگاه بیوانفورماتیک -
سه شنبه 3 آبان 1401
ارتقاء مرتبه علمی دکتر ام لیلا مولوی از دانشیاری به استادی

مطالب/ ارتقاء مرتبه علمی دکتر ام لیلا مولوی از دانشیاری به استادی

                           
      ارتقاء مرتبه علمی دکتر ام لیلا مولوی از دانشیاری به استادی -
يکشنبه 27 شهريور 1401
انتصاب دکتر پروین اکبرزاده به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی

مطالب/ انتصاب دکتر پروین اکبرزاده به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی

                           
      انتصاب دکتر پروین اکبرزاده به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی -
چهارشنبه 9 شهريور 1401
انتصاب سرکار خانم الناز مهدی زاده به عنوان مسئول اساتید مشاور دانشکده داروسازی تبریز

مطالب/ انتصاب سرکار خانم الناز مهدی زاده به عنوان مسئول اساتید مشاور دانشکده داروسازی تبریز

                           
      انتصاب سرکار خانم الناز مهدی زاده به عنوان مسئول اساتید مشاور دانشکده داروسازی تبریز -
شنبه 21 خرداد 1401