برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با گروه بیوتکنولوژی دارویی

ژورنال کلاب سال 95 گروه بیوتکنولوژی دارویی

مطالب/ ژورنال کلاب سال 95 گروه بیوتکنولوژی دارویی

                           
      ژورنال کلاب سال 95 گروه بیوتکنولوژی دارویی ژورنال کلاب سال 95 گروه بیوتکنولوژی دارویی-جدید
شنبه 24 مهر 1395
جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر صنم آرامی تحت عنوان....

مطالب/ جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر صنم آرامی تحت عنوان....

                           
      جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر صنم آرامی تحت عنوان.... جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر صنم آرامی تحت عنوان....
شنبه 17 مهر 1395
جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده برگزار شد

                           
      جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده برگزار شد جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده تحت عنوان .....برگزار شد
يکشنبه 7 شهريور 1395
جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده برگزار شد

مطالب/ جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده برگزار شد

                           
      جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده برگزار شد جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده برگزار شد
دوشنبه 11 مرداد 1395
سخنرانی علمی خانم دکتر دیلمقانی

مطالب/ سخنرانی علمی خانم دکتر دیلمقانی

                           
      سخنرانی علمی خانم دکتر دیلمقانی سخنرانی علمی خانم دکتر دیلمقانی برگزار شد
سه شنبه 29 تير 1395
ژورنال کلابهای گروه بیوتکنولوژی دارویی در چهار ماه اول سال 1395

مطالب/ ژورنال کلابهای گروه بیوتکنولوژی دارویی در چهار ماه اول سال 1395

                           
      ژورنال کلابهای گروه بیوتکنولوژی دارویی در چهار ماه اول سال 1395 ژورنال کلابهای گروه بیوتکنولوژی دارویی در چهار ماه اول سال 1395
شنبه 1 خرداد 1395
ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 94

مطالب/ ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 94

                           
      ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 94 ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 94
شنبه 1 خرداد 1395
ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی

مطالب/ ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی

                           
      ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی با سخنرانی آقای دکتر حنایی
شنبه 1 خرداد 1395
جلسه سخنراني استاد ارجمند دكتر محمد سعيد حجازي برگزار شد

مطالب/ جلسه سخنراني استاد ارجمند دكتر محمد سعيد حجازي برگزار شد

                           
      جلسه سخنراني استاد ارجمند دكتر محمد سعيد حجازي برگزار شد جلسه سخنراني استاد ارجمند دكتر محمد سعيد حجازي برگزار شد
شنبه 9 آبان 1394
 جلسه سخنراني علمی سركار خانم دكتر اكبرزاده برگزار شد

مطالب/ جلسه سخنراني علمی سركار خانم دكتر اكبرزاده برگزار شد

                           
       جلسه سخنراني علمی سركار خانم دكتر اكبرزاده برگزار شد جلسه سخنراني سركار خانم دكتر اكبرزاده
چهارشنبه 22 مهر 1394