برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاههای اخلاق

اطلاعیه برگزاری کارگاههای اخلاق مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش(RDCC)

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کارگاههای اخلاق مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش(RDCC)

                           
      اطلاعیه برگزاری کارگاههای اخلاق مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش(RDCC) -
سه شنبه 11 خرداد 1400
اطلاعیه برگزاری کارگاههای اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کارگاههای اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      اطلاعیه برگزاری کارگاههای اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
سه شنبه 7 بهمن 1399