برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاهها

 کارگاههای مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی

مطالب/ کارگاههای مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
       کارگاههای مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی -
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
اطلاعیه برگزاری کارگاه های مهارت های دانشجویان دانشکده داروسازی

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کارگاه های مهارت های دانشجویان دانشکده داروسازی

                           
      اطلاعیه برگزاری کارگاه های مهارت های دانشجویان دانشکده داروسازی -
سه شنبه 10 مهر 1397
کارگاه های مورد نیاز برای گذراندن واحدهای پایان نامه

مطالب/ کارگاه های مورد نیاز برای گذراندن واحدهای پایان نامه

                           
      کارگاه های مورد نیاز برای گذراندن واحدهای پایان نامه -
دوشنبه 22 مرداد 1397
 کارگاه های تجمیع یافته آشنایی با مفاهیم اکوسیستم استارتاپی در کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ کارگاه های تجمیع یافته آشنایی با مفاهیم اکوسیستم استارتاپی در کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
       کارگاه های تجمیع یافته آشنایی با مفاهیم اکوسیستم استارتاپی در کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
شنبه 20 مرداد 1397
فراخوان کارگاه های مهارت های پژوهشی دانشجویان داروسازی

مطالب/ فراخوان کارگاه های مهارت های پژوهشی دانشجویان داروسازی

                           
      فراخوان کارگاه های مهارت های پژوهشی دانشجویان داروسازی -
شنبه 12 خرداد 1397
اطلاعیه برگزاری کارگاههای پایان نامه

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کارگاههای پایان نامه

                           
      اطلاعیه برگزاری کارگاههای پایان نامه اطلاعیه برگزاری کارگاههای پایان نامه
دوشنبه 18 آبان 1394
اطلاعیه برگزاری کارگاههای پایان نامه

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کارگاههای پایان نامه

                           
      اطلاعیه برگزاری کارگاههای پایان نامه اطلاعیه برگزاری کارگاههای پایان نامه
دوشنبه 18 آبان 1394