برچسب شده با

برچسب شده با جشنواره رازی99

پخش زنده مراسم بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی 22 دیماه 1399

مطالب/ پخش زنده مراسم بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی 22 دیماه 1399

                           
      پخش زنده مراسم بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی 22 دیماه 1399 -
يکشنبه 21 دي 1399