برچسب شده با

برچسب شده با همایش

تمدید مهلت ثبت نام همایش تازه های علوم و فناوریهای نوین پزشکی

مطالب/ تمدید مهلت ثبت نام همایش تازه های علوم و فناوریهای نوین پزشکی

                           
      تمدید مهلت ثبت نام همایش تازه های علوم و فناوریهای نوین پزشکی -
سه شنبه 29 فروردين 1402
تمدید مهلت برگزاری و دریافت مقالات همایش " کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی "

مطالب/ تمدید مهلت برگزاری و دریافت مقالات همایش " کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی "

                           
      تمدید مهلت برگزاری و دریافت مقالات همایش " کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی " -
يکشنبه 19 دي 1400
فراخوان پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مطالب/ فراخوان پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                           
      فراخوان پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان -
شنبه 3 مهر 1400
 اطلاع رسانی بیست و دومین همایش آموزش علوم پزشکی

مطالب/ اطلاع رسانی بیست و دومین همایش آموزش علوم پزشکی

                           
       اطلاع رسانی بیست و دومین همایش آموزش علوم پزشکی -
چهارشنبه 24 دي 1399
اطلاع رسانی فراخوان همایش شهید محمد خیابانی

مطالب/ اطلاع رسانی فراخوان همایش شهید محمد خیابانی

                           
      اطلاع رسانی فراخوان همایش شهید محمد خیابانی -
چهارشنبه 14 آبان 1399
فراخوان همایش سامانه های نوین دارورسانی ایران

مطالب/ فراخوان همایش سامانه های نوین دارورسانی ایران

                           
      فراخوان همایش سامانه های نوین دارورسانی ایران -
دوشنبه 23 دي 1398
همایش سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

مطالب/ همایش سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

                           
      همایش سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی -
دوشنبه 25 شهريور 1398
فراخوان چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت- جلسه هم اندیشی نمایندگان

مطالب/ فراخوان چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت- جلسه هم اندیشی نمایندگان

                           
      فراخوان چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت- جلسه هم اندیشی نمایندگان -
شنبه 17 شهريور 1397
فراخوان نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا)

مطالب/ فراخوان نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا)

                           
      فراخوان نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا) فراخوان نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا)
شنبه 11 آذر 1396
فراخوان همایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی علوم پزشکی

مطالب/ فراخوان همایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی علوم پزشکی

                           
      فراخوان همایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی علوم پزشکی فراخوان همایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی علوم پزشکی
سه شنبه 15 فروردين 1396