برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با همایش

فراخوان چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت- جلسه هم اندیشی نمایندگان

مطالب/ فراخوان چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت- جلسه هم اندیشی نمایندگان

                           
      فراخوان چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت- جلسه هم اندیشی نمایندگان -
شنبه 17 شهريور 1397
فراخوان نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا)

مطالب/ فراخوان نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا)

                           
      فراخوان نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا) فراخوان نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا)
شنبه 11 آذر 1396
فراخوان همایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی علوم پزشکی

مطالب/ فراخوان همایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی علوم پزشکی

                           
      فراخوان همایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی علوم پزشکی فراخوان همایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی علوم پزشکی
سه شنبه 15 فروردين 1396
فراخوان همایش یکروزه تجاری سازی محصولات فناور

مطالب/ فراخوان همایش یکروزه تجاری سازی محصولات فناور

                           
      فراخوان همایش یکروزه تجاری سازی محصولات فناور فراخوان همایش یکروزه تجاری سازی محصولات فناور
دوشنبه 11 بهمن 1395
فراخوان همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

مطالب/ فراخوان همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

                           
      فراخوان همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی فراخوان همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
شنبه 24 مهر 1395