برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه‌علوم پزشکی قم

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه (چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟)

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه (چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟)

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه (چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟) -
دوشنبه 17 بهمن 1401
پنجاه و دومین شماره نشریه «دانش سلامت و دین» دانشگاه علوم پزشکی قم

مطالب/ پنجاه و دومین شماره نشریه «دانش سلامت و دین» دانشگاه علوم پزشکی قم

                           
      پنجاه و دومین شماره نشریه «دانش سلامت و دین» دانشگاه علوم پزشکی قم -
دوشنبه 3 بهمن 1401
فراخوان وبینار "اخلاق در کارآزمایی های بالینی واکسن" دانشگاه علوم پزشکی قم

مطالب/ فراخوان وبینار "اخلاق در کارآزمایی های بالینی واکسن" دانشگاه علوم پزشکی قم

                           
      فراخوان وبینار "اخلاق در کارآزمایی های بالینی واکسن" دانشگاه علوم پزشکی قم -
دوشنبه 19 مهر 1400
سی و یکمین شماره نشریه «دانش سلامت و دین»

مطالب/ سی و یکمین شماره نشریه «دانش سلامت و دین»

                           
      سی و یکمین شماره نشریه «دانش سلامت و دین» -
چهارشنبه 25 فروردين 1400
بیست و نهمین شماره نشریه «دانش سلامت و دین»

مطالب/ بیست و نهمین شماره نشریه «دانش سلامت و دین»

                           
      بیست و نهمین شماره نشریه «دانش سلامت و دین» -
سه شنبه 14 بهمن 1399