برچسب شده با

برچسب شده با علوم پزشکی کرمانشاه

دومین ژورنال کلاب مرور کاکرین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مطالب/ دومین ژورنال کلاب مرور کاکرین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

                           
      دومین ژورنال کلاب مرور کاکرین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -
دوشنبه 14 آذر 1401
برگزاری کارگاه آشنایی با شیوه های مشابهت یابی و بررسی سرقت علمی (پلاژیاریسم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مطالب/ برگزاری کارگاه آشنایی با شیوه های مشابهت یابی و بررسی سرقت علمی (پلاژیاریسم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

                           
      برگزاری کارگاه آشنایی با شیوه های مشابهت یابی و بررسی سرقت علمی (پلاژیاریسم) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -
يکشنبه 15 اسفند 1400
فراخوان مجموعه کارگاه های کار تیمی

مطالب/ فراخوان مجموعه کارگاه های کار تیمی

                           
      فراخوان مجموعه کارگاه های کار تیمی -
چهارشنبه 3 شهريور 1400
فراخوان کارگاه "نرم افزارهای متاآنالیز با همکاری کاکرین ایران" دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مطالب/ فراخوان کارگاه "نرم افزارهای متاآنالیز با همکاری کاکرین ایران" دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

                           
      فراخوان کارگاه "نرم افزارهای متاآنالیز با همکاری کاکرین ایران" دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -
يکشنبه 20 تير 1400
فراخوان جذب متقاضیان  تعهدات قانونی دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مطالب/ فراخوان جذب متقاضیان تعهدات قانونی دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

                           
      فراخوان جذب متقاضیان  تعهدات قانونی دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -
شنبه 18 بهمن 1399
سومین فراخوان جذب متقاضیان تعهدات قانونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مطالب/ سومین فراخوان جذب متقاضیان تعهدات قانونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

                           
      سومین فراخوان جذب متقاضیان تعهدات قانونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -
سه شنبه 4 شهريور 1399
اطلاعیه برگزاری جلسه ویدئو کنفراس معاونین محترم تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

مطالب/ اطلاعیه برگزاری جلسه ویدئو کنفراس معاونین محترم تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

                           
      اطلاعیه برگزاری جلسه ویدئو کنفراس معاونین محترم تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور -
يکشنبه 24 فروردين 1399
برگزاری اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مطالب/ برگزاری اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

                           
      برگزاری اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -
دوشنبه 23 دي 1398
فراخوان شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

مطالب/ فراخوان شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

                           
      فراخوان شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران -
سه شنبه 28 خرداد 1398
فراخوان بیستمین کنگره سراسری پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مطالب/ فراخوان بیستمین کنگره سراسری پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

                           
      فراخوان بیستمین کنگره سراسری پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -
دوشنبه 13 اسفند 1397