برچسب شده با

برچسب شده با سمینار پایاننامه 2

اسامی و نحوه ارائه سمینار پایان نامه 2

مطالب/ اسامی و نحوه ارائه سمینار پایان نامه 2

                           
      اسامی و نحوه ارائه سمینار پایان نامه 2 -
يکشنبه 20 آذر 1401
اطلاعیه سمینار پایان نامه 2 آذر 1401

مطالب/ اطلاعیه سمینار پایان نامه 2 آذر 1401

                           
      اطلاعیه سمینار پایان نامه 2 آذر 1401 -
چهارشنبه 9 آذر 1401
 سمینار پایان نامه 2 و سخنرانی در سمینار ترم تابستان 1401

مطالب/ سمینار پایان نامه 2 و سخنرانی در سمینار ترم تابستان 1401

                           
       سمینار پایان نامه 2 و سخنرانی در سمینار ترم تابستان 1401 -
دوشنبه 24 مرداد 1401
 سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز در تاریخ 12 خرداد 1401 برگزار گردید

مطالب/ سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز در تاریخ 12 خرداد 1401 برگزار گردید

                           
       سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز در تاریخ 12 خرداد 1401 برگزار گردید -
دوشنبه 16 خرداد 1401
اطلاعیه سمینار پایان نامه 2

مطالب/ اطلاعیه سمینار پایان نامه 2

                           
      اطلاعیه سمینار پایان نامه 2 -
سه شنبه 2 آذر 1400
اطلاعیه سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی

مطالب/ اطلاعیه سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی

                           
      اطلاعیه سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی -
دوشنبه 30 فروردين 1400
سمینار پایان نامه 2

مطالب/ سمینار پایان نامه 2

                           
      سمینار پایان نامه 2 سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی 21 آذر ماه 98 برگزار شد
پنجشنبه 21 آذر 1398
نحوه ارائه سمینار پایاننامه 2 ---آذرماه 1398

مطالب/ نحوه ارائه سمینار پایاننامه 2 ---آذرماه 1398

                           
      نحوه ارائه سمینار پایاننامه 2 ---آذرماه 1398 -
شنبه 16 آذر 1398
شرایط شرکت در سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی--آذر 98

مطالب/ شرایط شرکت در سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی--آذر 98

                           
      شرایط شرکت در سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی--آذر 98 -
شنبه 13 مهر 1398
سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز در تاریخ 26 اردیبهشت 98 برگزار شد

مطالب/ سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز در تاریخ 26 اردیبهشت 98 برگزار شد

                           
      سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز در تاریخ 26 اردیبهشت 98 برگزار شد -
شنبه 28 ارديبهشت 1398