برچسب شده با

برچسب شده با گروه کنترل دارو

انتصاب آقای دکتر محمدرضا سیاهی به عنوان مدیر گروه کنترل دارو و غذا

مطالب/ انتصاب آقای دکتر محمدرضا سیاهی به عنوان مدیر گروه کنترل دارو و غذا

                           
      انتصاب آقای دکتر محمدرضا سیاهی به عنوان مدیر گروه کنترل دارو و غذا -
سه شنبه 19 ارديبهشت 1402
 شناسنامه گروه کنترل دارو

صفحات/ شناسنامه گروه کنترل دارو

                           
       شناسنامه گروه کنترل دارو
سه شنبه 2 مهر 1398
 جلسه دفاع دکترای تخصصی خانم دکتر افسانه فرجامی برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع دکترای تخصصی خانم دکتر افسانه فرجامی برگزار شد

                           
       جلسه دفاع دکترای تخصصی خانم دکتر افسانه فرجامی برگزار شد -
شنبه 11 خرداد 1398
جلسه پیش دفاع دکترای تخصصی خانم دکتر افسانه فرجامی

مطالب/ جلسه پیش دفاع دکترای تخصصی خانم دکتر افسانه فرجامی

                           
      جلسه پیش دفاع دکترای تخصصی خانم دکتر افسانه فرجامی -
شنبه 21 ارديبهشت 1398
انتصاب خانم دکتر فرناز منجم زاده به عنوان مدیر گروه کنترل دارو و غذا

مطالب/ انتصاب خانم دکتر فرناز منجم زاده به عنوان مدیر گروه کنترل دارو و غذا

                           
      انتصاب خانم دکتر فرناز منجم زاده به عنوان مدیر گروه کنترل دارو و غذا -
شنبه 1 دي 1397
 ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا برگزار شد

مطالب/ ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا برگزار شد

                           
       ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا برگزار شد سخنرانی علمی خانم دکتر منجم زاده
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
دکتر الناز تمیزی

محتوا/ دکتر الناز تمیزی

                           
      دکتر الناز تمیزی
پنجشنبه 28 بهمن 1395
ارتقاء خانم دکتر سمیه حلاج نژادی به مرتبه علمی دانشیاری

مطالب/ ارتقاء خانم دکتر سمیه حلاج نژادی به مرتبه علمی دانشیاری

                           
      ارتقاء خانم دکتر سمیه حلاج نژادی به مرتبه علمی دانشیاری تبریک
پنجشنبه 21 بهمن 1395
ارتقاء درجه علمی خانم دکتر فرزانه لطفی پور

مطالب/ ارتقاء درجه علمی خانم دکتر فرزانه لطفی پور

                           
      ارتقاء درجه علمی خانم دکتر فرزانه لطفی پور ارتقاء درجه علمی خانم دکتر فرزانه لطفی پور
يکشنبه 28 آذر 1395
 جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد

مطالب/ جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد

                           
       جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد جلسه ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا با موضوع "مطالعات پایداری داروهای زیستی...برگزار شد
يکشنبه 21 آذر 1395