برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

قراردادهای ارتباط با صنعت

 
 

ردیف

عنوان قرارداد

نام شرکت طرف قرارداد

نام طرف صاحب قرداد

تاریخ شروع قرارداد

مدت قرارداد

1

فرمولاسیون داروی دلفامپیریدین

نانو حیات دارو

دکتر جواد شکری

1389/08/02

شش ماه

2

فرمولاسیون داروی فینگولیمود

نانو حیات دارو

دکتر جواد شکری

1390/02/03

شش ماه

3

فرمولاسیون داروی کلادریبین

نانو حیات دارو

دکتر جواد شکری

1389/08/30

هفت ماه

4

خدمات مشاوره

مجتمع صنایع دینه

دکتر جواد شکری

1389/12/01

یک سال

5

خدمات مشاوره

مجتمع صنایع دینه

دکتر جواد شکری

1388/12/01

یک سال

6

خدمات مشاوره

نانو حیات دارو

دکتر جواد شکری

1392/07/01

یک سال

7

ارائة خدمات مشاوره

سیناژن

دکتر جواد شکری

1393/07/01

شش ماه