تاریخ : يکشنبه 24 ارديبهشت 1402
کد 2517

فراخوان کارگاه " آشنایی با فرآیند تجاری سازی محصولات و خدمات فناورانه و دانش بنیان: از چالش ها تا هموارسازی موانع و پیشبرد فرآیند "

  • نوشته شده
  • توسط مهدیه راوی
  • ویرایش شده
  • توسط مهدیه راوی