تاریخ : سه شنبه 5 ارديبهشت 1402
کد 2508

جلسه سخنرانی آقای دکتر محمدسعید حجازی استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی برگزار شد


جلسه سخنرانی آقای دکتر محمدسعید حجازی استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی تحت عنوان:
Characterization of cerebrospinal fluid and serum exosomes in untreated relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) patients
مورخ 9 اردیبهشت 1402 راس ساعت 10:30 در محل اتاق کنفرانس طبقه همکف دانشکده برگزار شد.
 
  • نوشته شده
  • توسط مهدیه راوی
  • ویرایش شده
  • توسط مهدیه راوی