تاریخ : دوشنبه 5 دي 1401
کد 2453

فراخوان کارگاه مبانی اخلاقی در پژوهش های دانش بنیان و پژوهش های مبتنی بر فناوری های پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  • نوشته شده
  • توسط مهدیه راوی
  • ویرایش شده
  • توسط مهدیه راوی