آرشیو

فراخوان ارسال مقاله در هشتمین همایش سراسری طب کار

فراخوان ارسال مقاله در هشتمین همایش سراسری طب کار

-

سه شنبه 11 بهمن 1401
اطلاع رسانی وبینار علمی با موضوع «اینفودمیک» دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اطلاع رسانی وبینار علمی با موضوع «اینفودمیک» دانشگاه علوم پزشکی تبریز

-

دوشنبه 3 بهمن 1401
اطلاع رسانی و برگزاری کنگره توانبخشی عصبی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

اطلاع رسانی و برگزاری کنگره توانبخشی عصبی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

-

دوشنبه 3 بهمن 1401
پنجاه و دومین شماره نشریه «دانش سلامت و دین» دانشگاه علوم پزشکی قم

پنجاه و دومین شماره نشریه «دانش سلامت و دین» دانشگاه علوم پزشکی قم

-

دوشنبه 3 بهمن 1401
هفته نامه تخصصی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هفته نامه تخصصی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-

چهارشنبه 28 دي 1401
فراخوان ارسال مقالات کنگره بین المللی سلامت در اربعین 1402

فراخوان ارسال مقالات کنگره بین المللی سلامت در اربعین 1402

-

سه شنبه 27 دي 1401
لینک کانال معاونت آموزشی در پیام رسان

لینک کانال معاونت آموزشی در پیام رسان "بله"

-

سه شنبه 27 دي 1401
انتصاب خانم دکتر نسرین مالکی به عنوان مدیر گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی دانشکده داروسازی

انتصاب خانم دکتر نسرین مالکی به عنوان مدیر گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی دانشکده داروسازی

-

دوشنبه 26 دي 1401
درخواست ویرایش شماره تماس دانشجویان در سامانه سماء

درخواست ویرایش شماره تماس دانشجویان در سامانه سماء

-

دوشنبه 26 دي 1401
فراخوان وبینار نگارش مقالات مروری ساده، سیستماتیک، ریویو و متاآنالیز و آموزش کامل نرم افزار CMA و RevMan

فراخوان وبینار نگارش مقالات مروری ساده، سیستماتیک، ریویو و متاآنالیز و آموزش کامل نرم افزار CMA و RevMan"

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

سه شنبه 20 دي 1401