آرشیو

برگزاری کارگاه آنلاین (تخصصی سرقت ادبی و نرم افزارهای شناسایی آن)

برگزاری کارگاه آنلاین (تخصصی سرقت ادبی و نرم افزارهای شناسایی آن)

-

دوشنبه 17 بهمن 1401
وبینار کشوری (اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی)

وبینار کشوری (اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی)

-

دوشنبه 17 بهمن 1401
اطلاع رسانی از تغییر زمان برگزاری همایش صیانت از جمعیت دانشگاه های سراسر کشور

اطلاع رسانی از تغییر زمان برگزاری همایش صیانت از جمعیت دانشگاه های سراسر کشور

-

دوشنبه 17 بهمن 1401
اطلاعیه کتابخانه دانشکده داروسازی در بهمن 1401

اطلاعیه کتابخانه دانشکده داروسازی در بهمن 1401

-

يکشنبه 16 بهمن 1401
اطلاعیه ثبت نام آزمون های جامع پیش کارورزی-ارزشیابی داروسازی (180 واحدی)

اطلاعیه ثبت نام آزمون های جامع پیش کارورزی-ارزشیابی داروسازی (180 واحدی)

-

چهارشنبه 12 بهمن 1401
انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

-

سه شنبه 11 بهمن 1401
کنگره بین المللی انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

کنگره بین المللی انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

-

سه شنبه 11 بهمن 1401
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

برگزاری پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

-

سه شنبه 11 بهمن 1401
 اولویت های ملی پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

اولویت های ملی پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

-

سه شنبه 11 بهمن 1401
فراخوان ارسال مقاله به اولین همایش آینده نگاری برای توسعه نظام سلامت و جایگاه ورزش و فعالیت بدنی

فراخوان ارسال مقاله به اولین همایش آینده نگاری برای توسعه نظام سلامت و جایگاه ورزش و فعالیت بدنی

-

سه شنبه 11 بهمن 1401