آرشیو

فراخوان کارگاه تخصصی اخلاق در نشر دانشگاه علوم پزشکی سراب

فراخوان کارگاه تخصصی اخلاق در نشر دانشگاه علوم پزشکی سراب

-

سه شنبه 16 اسفند 1401
نام گذاری سالن مطالعه کتابخانه دانشکده داروسازی بنام آقای دکتر صبور اردوبادی

نام گذاری سالن مطالعه کتابخانه دانشکده داروسازی بنام آقای دکتر صبور اردوبادی

-

دوشنبه 15 اسفند 1401
 اولین جلسه هیئت بورد زیست مواد دارویی دانشکده های داروسازی در دانشکده داروسازی تبریز برگزار گردید.

اولین جلسه هیئت بورد زیست مواد دارویی دانشکده های داروسازی در دانشکده داروسازی تبریز برگزار گردید.

چرایی و اهمیت همگرایی در حوزه علمی ،صنعتی و فناوری

دوشنبه 15 اسفند 1401
مراسم نام گذاری سالن مطالعه دانشکده داروسازی به نام آقای دکتر صبور اردوبادی روز سه شنبه 9 اسفند 1401 راس ساعت 10 در اتاق کنفرانس دانشکده داروسازی برگزار گردید

مراسم نام گذاری سالن مطالعه دانشکده داروسازی به نام آقای دکتر صبور اردوبادی روز سه شنبه 9 اسفند 1401 راس ساعت 10 در اتاق کنفرانس دانشکده داروسازی برگزار گردید

-

چهارشنبه 10 اسفند 1401
تمدید ثبت نام آزمون های جامع اسفند 1401

تمدید ثبت نام آزمون های جامع اسفند 1401

-

شنبه 6 اسفند 1401
فرخوان دومین کنگره اخلاق در مامایی و سلامت باروری با محوریت کرامت مادری

فرخوان دومین کنگره اخلاق در مامایی و سلامت باروری با محوریت کرامت مادری

-

سه شنبه 2 اسفند 1401
ارتقاء علمی آقای دکتر علی شایان فر از مرتبه دانشیاری به استادی

ارتقاء علمی آقای دکتر علی شایان فر از مرتبه دانشیاری به استادی

-

چهارشنبه 26 بهمن 1401
انتصاب خانم دکتر پرینا اصغریان به عنوان مدیر گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی

انتصاب خانم دکتر پرینا اصغریان به عنوان مدیر گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی

-

چهارشنبه 26 بهمن 1401
مقررات جدید تسویه حساب

مقررات جدید تسویه حساب

-

سه شنبه 18 بهمن 1401
برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه (چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟)

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه (چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟)

-

دوشنبه 17 بهمن 1401