آرشیو

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی خانم فریده رنجبری برگزار گردید

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی خانم فریده رنجبری برگزار گردید

-

شنبه 2 مرداد 1400
رای اعتمادمجدد به جناب آقای دکتر محمدرضا سیاهی در هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تبریز

رای اعتمادمجدد به جناب آقای دکتر محمدرضا سیاهی در هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تبریز

تبریک

سه شنبه 29 تير 1400
 وبینار بین المللی سلامت زنان 1400 دانشگاه علوم پزشکی فارس

وبینار بین المللی سلامت زنان 1400 دانشگاه علوم پزشکی فارس

-

يکشنبه 27 تير 1400
 وبینارهای آموزشی

وبینارهای آموزشی ""مبانی و الزاماتGMP (مقدماتی) و مبانی طراحی اتاق تمیز" و "آشنائی با مفاهیم سئو"

-

يکشنبه 27 تير 1400
 جلسه دفاع دکترای تخصصی آقای محمد شهریور برگزار گردید

جلسه دفاع دکترای تخصصی آقای محمد شهریور برگزار گردید

-

شنبه 26 تير 1400
فراخوان کارگاه مجازی

فراخوان کارگاه مجازی " تسهیلات شرکت های دانش بنیان"

-

دوشنبه 21 تير 1400
فراخوان کارگاه

فراخوان کارگاه "نرم افزارهای متاآنالیز با همکاری کاکرین ایران" دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

-

يکشنبه 20 تير 1400
سهمیه پایان نامه اساتید به روزرسانی آذر 1401

سهمیه پایان نامه اساتید به روزرسانی آذر 1401

-

چهارشنبه 16 تير 1400
برنامه کارگاه های حوزه فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1400

برنامه کارگاه های حوزه فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1400

-

چهارشنبه 16 تير 1400
فراخوان چهاردهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر

فراخوان چهاردهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر

-

چهارشنبه 16 تير 1400