آرشیو

وبینار اخلاق در پژوهش با رویکرد تخلفات پژوهشی علوم پزشکی شهرکرد

وبینار اخلاق در پژوهش با رویکرد تخلفات پژوهشی علوم پزشکی شهرکرد

-

يکشنبه 24 مرداد 1400
اطلاعیه ژورنال کلابهای گروه فارماسیوتیکس

اطلاعیه ژورنال کلابهای گروه فارماسیوتیکس

-

يکشنبه 24 مرداد 1400
جلسه بررسی چالشها و ایجاد هماهنگی برای برگزاری حضوری کلاسهای ترم جدید

جلسه بررسی چالشها و ایجاد هماهنگی برای برگزاری حضوری کلاسهای ترم جدید

-

سه شنبه 19 مرداد 1400
وبینار

وبینار "الکتروریسی و کاربردهای آن در علوم پزشکی"

-

چهارشنبه 13 مرداد 1400
فراخوان وبینار بازاریابی مشارکتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فراخوان وبینار بازاریابی مشارکتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

-

دوشنبه 11 مرداد 1400
همایش ملی مجازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی هزاره - دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

همایش ملی مجازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی هزاره - دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

-

دوشنبه 11 مرداد 1400
وبینار چالش ها و اصول طراحی واکسن های کرونا

وبینار چالش ها و اصول طراحی واکسن های کرونا

-

دوشنبه 11 مرداد 1400
وبینار فرصت‌های حمایت از پژوهش‌های علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد

وبینار فرصت‌های حمایت از پژوهش‌های علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد

-

يکشنبه 10 مرداد 1400
فراخوان مردادماه ۱۴۰۰ مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - نیماد

فراخوان مردادماه ۱۴۰۰ مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - نیماد

-

شنبه 9 مرداد 1400
برگزاری وبینار

برگزاری وبینار "آینده نگاری پزشکی بازساختی و سلول درمانی"

-

يکشنبه 3 مرداد 1400