برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

آرشیو آرشیوپایان نامه

جلسه دفاع پایاننامه خانم دکتر نعیمه مجیدی برگزار گردید

(78)

-

يکشنبه 8 مهر 1397

جلسه پیش دفاع پایاننامه دوره تخصصی خانم دکتر نعیمه مجیدی برگزار شد

(145)

-

پنجشنبه 15 شهريور 1397

جلسه دفاع خانم دکتر سارا سلاطین...برگزار گردید

(123)

-

دوشنبه 12 شهريور 1397

اطلاعیه جدید اداره پایان نامه ها

(132)

-

يکشنبه 7 مرداد 1397

اطلاعیه جلسه پیش دفاع پایاننامه خانم دکتر سارا سلاطین

(155)

-

پنجشنبه 4 مرداد 1397

جلسه دفاع پایاننامه تخصصی آقای دکتر شهرام امامی برگزار شد

(220)

-

يکشنبه 17 تير 1397

جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر شهرام امامی برگزار گردید

(326)

-

شنبه 12 خرداد 1397

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر بهزاد جعفری برگزار شد

(780)

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر بهزاد جعفری تحت عنوان

دوشنبه 10 مهر 1396

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر جواد قاسمیان برگزار شد

(977)

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر جواد قاسمیان تحت عنوان

دوشنبه 10 مهر 1396

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر آیسا رضا بخش تحت عنوان "....برگزار شد

(705)

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر آیسا رضا بخش تحت عنوان "..

يکشنبه 2 مهر 1396