برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

آرشیو پایان نامه

 جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرشته عظیمیان برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرشته عظیمیان برگزار شد

(61)

-

دوشنبه 4 اسفند 1399
 جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی صادقی نیا برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی صادقی نیا برگزار شد

(43)

-

دوشنبه 4 اسفند 1399
جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر سعیده اللهیاری در اتاق پروفسور برزگر جلالی برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر سعیده اللهیاری در اتاق پروفسور برزگر جلالی برگزار گردید.

(74)

-

چهارشنبه 29 بهمن 1399
جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهام کاظمی در اتاق دفاع پروفسور برزگر جلالی برگزار گردید

جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهام کاظمی در اتاق دفاع پروفسور برزگر جلالی برگزار گردید

(54)

-

چهارشنبه 29 بهمن 1399
 جلسه پیش دفاع دوره دکتری تخصصی آقای علی صادقی نیا برگزار شد

جلسه پیش دفاع دوره دکتری تخصصی آقای علی صادقی نیا برگزار شد

(83)

-

سه شنبه 7 بهمن 1399
 جلسه پیش دفاع دوره دکترای تخصصی خانم سعیده اللهیاری برگزار شد

جلسه پیش دفاع دوره دکترای تخصصی خانم سعیده اللهیاری برگزار شد

(85)

-

سه شنبه 30 دي 1399
 جلسه دفاع از پایاننامه دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار گردید

جلسه دفاع از پایاننامه دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار گردید

(158)

-

يکشنبه 29 تير 1399
جلسه پیش دفاع دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار شد

جلسه پیش دفاع دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار شد

(124)

-

دوشنبه 2 تير 1399
جلسه دفاع پایاننامه تخصصی آقای بابک الیاسی فر برگزار شد

جلسه دفاع پایاننامه تخصصی آقای بابک الیاسی فر برگزار شد

(158)

-

يکشنبه 20 بهمن 1398
 جلسه پیش دفاع پایاننامه تخصصی آقای بابک الیاسی فر برگزار شد

جلسه پیش دفاع پایاننامه تخصصی آقای بابک الیاسی فر برگزار شد

(108)

-

يکشنبه 29 دي 1398