آزمایشگاه های گروه بیوتکنولوژی دارویی
کارشناس آزمایشگاه: خانم ناهید آذرشب
شماره داخلی:426   

تحقيقات و بررسي آنزيم ها، ژنها و دستکاري ژني و بيان ژني جهت دست يابي به اهداف در سطح سلولي و مولکولي از جمله فعاليت ها در آزمايشگاه تخصصي اين گروه مي باشد. اين گروه داراي آزمايشگاه تخصصي بيوتکنولوژي دارويي، کشت سلولي، قارچ و مخمر و بیوانفورماتیک است.


آزمایشگاهها
آزمایشگاه بیوتکنولوژی دارویی                    
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هشتم خرداد 1402
  • توسط مهدیه راوی