برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

دروس ارائه شده

رديف

 

نام درس

تعداد واحد

جمع واحد

پيش نياز

طرح درس

نظري

عملي

ساعت نظري

ساعت عملي

كار آموزي

كارآموزي در عرصه

1

شيمي تجزيه نظری

2

 

34

     

2

شيمي عمومي

طرح درس

2

شيمي تجزيه عملی

 

2

 

64

   

2

شيمي عمومي

طرح درس

3

شيمي آلي 1 نظری

3

 

51

     

3

شيمي عمومي

طرح درس

4

شيمي آلي 1 عملی

 

1

 

34

   

1

شيمي عمومي

طرح درس

5

شيمي آلي 2 نظری

3

 

51

     

3

شيمي آلي 1

طرح درس

6

شيمي آلي 2 عملی

 

1

 

34

   

1

شيمي آلي 1

طرح درس

 

7

شيمي عمومي  نظری

4

 

68

     

4

ندارد

طرح درس

8

شيمي عمومي عملی

 

2

 

64

   

2

ندارد

طرح درس

9

شيمي داروئي 1

3

 

51

     

3

شيمي الي و فارماكولوژي

طرح درس

10

شيمي داروئي 2

3

 

51

     

3

شيمي داروئي 1

طرح درس

11

شيمي داروئي 3

3

 

51

     

3

 

طرح درس

12

روش ها آناليز دستگاهي نظری

3

 

51

     

3

شيمي تجزيه و آلي

طرح درس

13

روش ها آناليز دستگاهي 2 عملی

 

1

 

34

   

1

شيمي تجزيه و آلي

طرح درس

 14  شیمی تجزیه عملی    2              طرح درس
15 شیمی فیزیک پیشرفته نظری             4 ندارد طرح درس