برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

برنامه راهبردی

استراتژي آموزشی، پژوهشی و خدماتی گروه شيمی داروئی

چشم انداز (Vision)
‏دپارتمانی با ویژگیهای زیر:
1. توانمندی ممتاز برای تربیت نیروهای متخصص کارآمد
2. جایگاه شناخته شده و مقبول بین المللی در تولید علم
3. سهم وافر در توسعه و شکوفائی علمی و اقتصادی کشور

ماموريت (Mission )
‏1- تربيت داروسازان و متخصصين کارآمد شيمي دارویي مورد نياز مراکز علمي پژوهشي، دارويي، درماني، صنعتي و مديريتي کشوردرجهت رفع نيازهاي کشور با رعایت استانداردهاي بين المللي آموزشي - پژوهشي
‏2- هدایت و انجام پژوهشهاي بنيادي و کاربردي در رشته شيمي دارويي در جهت توسعه فن آوري داروسازي براي ارتقاء سلامت جامعه و پيشرفت اقتصادي کشور
3- ايجاد تسهيلات و محيط مناسب براي جلب محققين برجسته در راستاي پژوهشهاي کاربردي، بنيادي و توسعه فن آوري
4- ارتقاي انتشارات علمي و ارتباطات محققین درسطح ملي و بين المللي
‏5- جلب مشاركت ذينفع هاي پژوهش در شيمي دارويي از جمله صنايع، بیمارستانها و بخش خصوصي
‏6- به روز نگهداشتن دانش فارغ التحصيلان

ارزشها (Values)
1. پایبندی به فرهنگ تقوی و حقوق انسانی
2. رعایت عدالت
3. التزام به شفاف سازی و مدیریت مبتنی بر شواهد
4. ارج نهادن به جايگاه والاي محقق و تحقيق
5. رعايت موازين شرعي و اصول اخلاقي در پژوهش
6. شايسته سالاري
7. ارج نهادن به خلاقيت و نو آوري
8. برخورداري از سلامت ، حق آحاد جامعه
9. كار گروهي
10. پاسخگویی به نیازهای جامعه و مشتریان
11. تكریم و جلب رضایت ذینفعان
12. رعایت اخلاق حرفه‌ای و دانشگاهی
13. پای بندی به وظایف و مقررات حرفه‌ای
اهداف کلان (goals) گروه برای پنج سال آينده :
1. توسعه و ارتقاء روشها و برنامه های آموزشی
2. ارتقاء كيفي و كمي فعاليتهاي پژوهشي گروه
3. هدفمند نمودن فعالیتهای پژوهشی گروه
4. توسعه كمي و كيفي دوره هاي تكميلي
5. بسترسازي براي جذب دانشجوي خارجي
6. بهبود و توسعه پایگاه اطلاع رسانی ملی و بین المللی گروه

اهداف اختصاصی (objectives) گروه در پنج سال آينده:

1.1. اجراي طرح درسي بميزان 50 % براي واحدهاي آموزشي گروه
2.1. بررسی دروس و تطابق موضوعات ارائه شده با انتظارات و نیازها

1.2. انتشار حداقل 14 مقاله انگليسي زبان و 11 مقاله فارسي زبان در هر سال در طي برنامه
2.2. اجراي حداقل 12 طرح داخل دانشگاهي و 4 طرح خارج دانشگاهي در هر سال در طي برنامه
3.2. تدوين دو طرح تحقيقاتي در سطح ملي با مشاركت ساير گروه ها طي 5 سال برنامه
4.2. اعزام حداقل یک نفر از همکاران جهت طی دوره کوتاه مدت با هدف کسب توانمندی خاص در هر سال برنامه

1.3. تدوين اولويتهاي پژوهشي گروه بر اساس اولويتهاي ملي و دانشگاهي
2.3. اجراي 50 % از طرح ها و پاياننامه هاي گروه در راستاي اولويتهای تدوین یافته در طی دو سال اول برنامه تا پایان آن

1.4. جذب حداقل دو دانشجوي تكميلي در هر سال برنامه
2.4. تدوين پاياننامه هاي دانشجويان تكميلي به زبان انگليسي در طی برنامه در چهارچوب آئین نامه مدون دانشگاه
3.4. ارائه دروس دوره هاي تكميلي به زبان انگليسي حداقل به ميزان 20 % براي دوره اول و 50 % براي دوره هاي بعدي
4.4. انتشار يا قبولي يك مقاله خارجي (قبل از دفاع پاياننامه هاي تكميلي) و دو مقاله خارجي و يك مقاله داخلي براي كل پاياننامه تكميلي (در صورتيكه استاد راهنما قادر به ارائه مقاله مذكور از پاياننامه مربوطه نباشد مجاز به انتخاب پاياننامه بعدي نخواهد بود).

5. پیگیری نهائی شدن آئین نامه های دانشگاه در خصوص جذب دانشجوی خارجی

1.6. تكميل وب سايت گروه و تيم هاي تحقيقاتي و افراد گروه
2.6. تهيه بسته هاي اطلاع رساني گروه شامل (پمفلت هاي گروه – پاياننامه ها – دانشجويان تكميلي و پانل)
  • نوشته شده
  • توسط سمیه سلطانی
  • ویرایش شده
  • توسط فرنام نوروزی