زمینه های تحقیقاتی گروه


طراحي و ساخت اشکال داروئي همگن و ناهمگن از قبيل شربتها – دهان شويه ها – کرم ها – پماد ها – سوسپانسيونها – قطره هاي چشمي- خمير دندان ها و شامپوها – قرصها – شيافها و ... در اشل آزمايشگاهي و نيمه صنعتي و نهايتاً ارزيابي فيزيکو شيميايي آنها..

تهيه و بررسي سيستمهاي نوين دارورساني از جمله ميکروذرات – نانوذرات – سيستمهاي آهسته رهش- ليپوزومها – پچهاي پوستي و ... و ارزيابي خصوصيات فيزيکو شيميايي آنها.

 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه بیست و پنجم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی