برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

کمیته تدوین برنامه راهبردی

 

دکتر پروین ذاکری میلانی
ریاست دانشکده داروسازی


دکتر افشین قره خانی
معاون آموزشی دانشکده


دکتر ساناز حامدیزدان
معاون پژوهشی دانشکدهدکتر حسین بابایی
 دکتر مریم حمزه میوه رود
 دکتر پروین اکبرزاده
 دکتر یداله آذرمی
 دکتر ژاله برار
دکتر فرزانه لطفی پور
 ناصر درخشانفرد (نماینده کارکنان)
و یک نفر نماینده دانشجویان