کمیته تحویل و خرید کالا

اعضای کمیته تحویل و خرید کالا :

آقای دکتر خسرو ادیب کیا ( ریاست دانشکده داروسازی )

 آقای بهزاد منافی

 آقای ایوب عیوض زاده

 آقای فرنام نوروزی

 آقای ابوالفضل رضوان

 آقای حسین ثروت

 آقای احد شیخلو

 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه هفدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی