برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

کمیته اعتباربخشی موسسه ای

اعضای کمیته اعتباربخشی موسسه ای:


ریاست دانشکده

معاون آموزشی

معاون پژوهشی

مسئول EDO

کارشناس EDO

رئیس آموزش

معاون اداره آموزش

رئیس امور عمومی

مسئول IT

مدیران گروه