خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای

 
الف) خدمات مشاوره اي

اعضاي هيات علمي دانشکده داروسازي تبريز بهداشتي با بهره گيري از بيش از 70 سال تجربه علمي و عملي آماده ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه طراحي، سنتز، آناليز، فرمولاسيون، تست هاي بيولوژيکي، کنترل دارو و غذا و بررسي هاي باليني (حيواني و انساني) به کليه محقيق، دانشجويان، واحد هاي تحقيق و توسعه کارخانه هاي داروسازي، صنايع غذايي و آرايشي مي باشند.

ج) خدمات آموزشي

-         برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزشي در ارتباط با علوم مختلف داروسازي.

-         برگزاري دوره هاي بازآموزي براي فارغ التحصيلان رشتة داروسازي.

-          برگزاري كارگاههاي روش تحقيق مبتدي و پيشرفته.

-         برگزاري كارگاههاي تخصصي براي آموزش دستگاهها و روشهاي مختلف مورد استفاده در علوم زيستي

-         آموزش مسئولين فنّي کارخانه هاي داروسازي، صنايع غذايي و آرايشي بهداشتي

-         آموزش کارشناسان آزمايشگاههاي تحقيقاتي در زمينه مهارتهاي دستگاهي و نيز روشهاي مستندسازي فرآيندهاي آزمايشگاهي

د) خدمات مطالعاتي و پژوهشي

-         انجام مطالعات بيواکي والانسي

-         انجام مطالعات فارماکوکينتيک

-         انجام مطالعات مربوط به تستهاي بيولوژيکي

-         انجام مطالعات مرتبط با ترکيبات زيستي (بيوتکنولوژي) 
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه نوزدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی