راهنمای استفاده از دستگاه ترازوی آناليتيک

راهنمای استفاده از دستگاه ترازوی آناليتيک A&D مدل GR-200

 

مشخصات دستگاه:

1ـ حداکثر ظرفيّت توزين 210 g .

2ـ حداقل ظرفيّت توزين 10 mg .

3ـ دقّت دستگاه: 0.0001g يا 0.1 mg .

4ـ امکان ذخيره سازی داده های حاصل از 200 نمونه در حافظة داخلی ترازو.

5ـ قابليّت اتصال به کامپيوتر و پرينتر.

6ـ برخی از واحدهای اندازه گيری موجود عبارتند از: گرم(g )، ميلی گرم(mg Ounce=ozt (35/28 گرم)، قيراط(ct ، 2/0 گرم)، momme (75/3 گرم)،  ozt (Troy ounce ، 10/31 گرم)


نکاتی که هنگام کار با دستگاه ترازوی A&D بايد مد نظر قرار گيرد:

1ـ قبل از توزين، لازم است تا ترازو حداقل به مدت 1 ساعت گرم شود(Warm up ).

2ـ ميز ترازو بايد صاف، محکم و عاری از لرزش و ساير عوامل مزاحم مانند باز و بسته شدن مکرر در يا پنجره باشد. حباب تراز دستگاه نيز بايد در وسط دايرة تراز، قرار گيرد.

3ـ از تکيه کردن به ميز ترازو يا تغيير محلّ دستگاه خودداری کنيد.

4ـ قبل از هر بار توزين به منظور جلوگيری از هرگونه خطای احتمالی، کليد RE-ZERO را فشار دهيد.


کاليبراسيون دستگاه با استفاده از وزنة استاندارد داخلی

در صورتی که ترازو برای اوّلين بار نصب می شود يا محلّ و محيط آن تغيير کرده، لازم است کاليبره شود. با انجام اين کاليبراسيون، دستگاه با استفاده از وزنة استاندارد داخلی خودِ ترازو کاليبره می شود. برای اين کار، مراحل زير را طی نماييد:

الف ـ پس از گرم شدن ترازو به مدت حداقل 1 ساعت، با کليد ON:OFF ،آن را روشن کنيد.

ب ـ کليد CAL را يکبار فشار دهيد. عبارتِ CAL in ظاهر شده و کاليبراسيون شروع می شود. در طول انجام کاليبراسيون، از هرگونه تغيير محل، لرزش و تکان دادن ترازو خودداری کنيد تا روند کاليبراسيون تحت تأثير قرار نگيرد.

ج ـ پس از چند ثانيه، کاليبراسيون کامل شده و ترازو به حالت آماده برمی گردد و می توانيد عمل توزين را شروع نماييد.

4ـ برای کسب اطلاعات بيشتر در مورد تست صحّت کاليبراسيون با استفاده از وزنة استاندارد داخلی، کاليبراسيون با استفاده از وزنة استاندارد خارجی و تست صحّت کاليبراسيون با استفاده از وزنة استاندارد خارجی، می توانيد به دفترچة راهنمای ترازو مراجعه نماييد.

 

  • ویرایش شده
  • در شنبه سیزدهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی