برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

اداره آموزش تحصیلات تکمیلی


اداره تحصیلات تکمیلی در سال 1384 از اداره آموزش عمومی منفک و بطور مستقل تشکیل گردید و این امر باعث بهبود کمیت و کیفیت انجام امور محوله گردید.
اداره آموزش تحصیلات تکمیلی بمنظور ایجاد هماهنگی بین گروه های آموزشی دانشکده و سایر واحدهای زیربط برای اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی و هم چنین انجام امور اداری دانشجویان دوره دکتری تخصصی Ph.D فعالیت نموده و امور محوله را مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار میدهد.