دوشنبه 27 خرداد 1398 _ 13 شوال 1440 _ 17 ژوئن 2019
جستجو :
 منوی اصلی
 
  اداره آموزش تحصیلات تکمیلی

اداره تحصیلات تکمیلی در سال 1384 از اداره آموزش عمومی منفک و بطور مستقل تشکیل گردید و این امر باعث بهبود کمیت و کیفیت انجام امور محوله گردید.
اداره آموزش تحصیلات تکمیلی بمنظور ایجاد هماهنگی بین گروه های آموزشی دانشکده و سایر واحدهای زیربط برای اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی و هم چنین انجام امور اداری دانشجویان دوره دکتری تخصصی Ph.D فعالیت نموده و امور محوله را مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار میدهد.
 
نوشته شده
ویرایش شده