برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

دومین جلسه اعتباربخشی دانشکده داروسازی تبریز با حضور ارزیاب دانشگاه جهت بررسی مستندات-20-10-99
نوزدهمین جشنواره پژوهشی فناوری و کارآفرینی دانشگاه که بصورت ویدئو کنفرانس در اتاق کنفرانس دانشکده داروسازی تبریز برگزار گردید
بخشهای رقابتی نوزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه سال1399
فراخوان بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1399
فراخوان چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1400

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا برگزار شد

سخنرانی علمی خانم دکتر منجم زاده
چهارشنبه ششم ارديبهشت 1396

ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا

ژورنال کلاب گروه کنترل دارو و غذا
يکشنبه بیست و سوم آبان 1395

    مطالب آموزشی و کاربردی دانش آموختگان

    نظرسنجی