برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سرفصل دروس

دوره تخصصی شیمی داروئی

صفحات/ دوره تخصصی شیمی داروئی

                           
      دوره تخصصی شیمی داروئی
يکشنبه 29 آبان 1390
دوره تخصصی فارماسیوتیکس

صفحات/ دوره تخصصی فارماسیوتیکس

                           
      دوره تخصصی فارماسیوتیکس
يکشنبه 29 آبان 1390
دوره تخصصی فارماکوگنوزی

صفحات/ دوره تخصصی فارماکوگنوزی

                           
      دوره تخصصی فارماکوگنوزی
يکشنبه 29 آبان 1390
دوره تخصصی فارماکولوژی

صفحات/ دوره تخصصی فارماکولوژی

                           
      دوره تخصصی فارماکولوژی
يکشنبه 29 آبان 1390
دوره تخصصی سم شناسی

صفحات/ دوره تخصصی سم شناسی

                           
      دوره تخصصی سم شناسی
يکشنبه 29 آبان 1390
دوره تخصصی کنترل دارو

صفحات/ دوره تخصصی کنترل دارو

                           
      دوره تخصصی کنترل دارو
يکشنبه 29 آبان 1390
دوره تخصصی بیوتکنولوژی داروئی

صفحات/ دوره تخصصی بیوتکنولوژی داروئی

                           
      دوره تخصصی بیوتکنولوژی داروئی
يکشنبه 29 آبان 1390