برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شناسنامه گروه

شناسنامه گروه فارماسيوتيكس

صفحات/ شناسنامه گروه فارماسيوتيكس

                           
      شناسنامه گروه فارماسيوتيكس
سه شنبه 17 خرداد 1390
گروه شيمي دارويي

صفحات/ گروه شيمي دارويي

                           
      گروه شيمي دارويي
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
گروه فارماكولوژي

صفحات/ گروه فارماكولوژي

                           
      گروه فارماكولوژي
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
گروه کنترل دارو و غذا

صفحات/ گروه کنترل دارو و غذا

                           
      گروه کنترل دارو و غذا
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
گروه بيوتكنولوژي دارويي

صفحات/ گروه بيوتكنولوژي دارويي

                           
      گروه بيوتكنولوژي دارويي
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
گروه فارماسيوتيكس

صفحات/ گروه فارماسيوتيكس

                           
      گروه فارماسيوتيكس
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
گروه فارماكوگنوزي

صفحات/ گروه فارماكوگنوزي

                           
      گروه فارماكوگنوزي
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
گروه داروسازي باليني

صفحات/ گروه داروسازي باليني

                           
      گروه داروسازي باليني
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390