برچسب شده با

برچسب شده با دکتر نسرین مالکی

انتصاب خانم دکتر نسرین مالکی به عنوان مدیر گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی دانشکده داروسازی

مطالب/ انتصاب خانم دکتر نسرین مالکی به عنوان مدیر گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی دانشکده داروسازی

                           
      انتصاب خانم دکتر نسرین مالکی به عنوان مدیر گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی دانشکده داروسازی -
دوشنبه 26 دي 1401