برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اعتبارسنجی

اعتبار سنجی دانشکده

صفحات/ اعتبار سنجی دانشکده

                           
      اعتبار سنجی دانشکده
سه شنبه 19 تير 1397
نتایج خودارزيابي دانشکده داروسازی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای

صفحات/ نتایج خودارزيابي دانشکده داروسازی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای

                           
      نتایج خودارزيابي دانشکده داروسازی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای
يکشنبه 17 تير 1397