دکتر پروین اکبرزاده


سمت سازمانی:مدير گروه بيوتكنولوژي دارويي

  • 33372256
  • https://pharmfac.tbzmed.ac.ir/PChart/143/71/