دکتر یوسف جوادزاده


سمت سازمانی:مدير گروه فارماسيوتيكس

  • 33376148
  • https://pharmfac.tbzmed.ac.ir/PChart/143/70/