دکتر سیاوش دستمالچی


سمت سازمانی:مدير گروه شيمي دارويي

  • 33341045
  • https://pharmfac.tbzmed.ac.ir/PChart/143/65/