برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

دانش پژوهی - EDO

 
دانش پژوهی:

دانش پژوهی در آموزش(کتاب)
دستورالعمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پزوهی
فرم ثبت فعالیتهای دانش پژوهی


صاحبان امتیاز دانش پژوهی در سال 1391:
  1.  آقای دکتر علیرضا گرجانی
  2. آقای کتر محمدرضا سیاهی
  3. آقای  دکتر مسلم نجفی
  4. خانم دکتر نسرین مالکی
  5. خانم دکتر طاهره اعتراف اسکوئی

 

صاحبان امتیاز دانش پژوهی در سال 1392:

آقای دکتر مسلم نجفی

خانم دکتر فرناز منجم زاده

                      

آئین نامه جدید دانشجویان استعداد درخشان شورای تخصصی داروسازی

فعال شدن سامانه ارزشیابی

جلسه با دانشجویان استعداد درخشان