جمعه 8 ارديبهشت 1396 _ 01 شعبان 1438 _ 28 آوریل 2017
جستجو :
 منوی اصلی
 
 آرشیوپایان نامه
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر جواد خلیلی فرد.....

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر جواد خلیلی فرد تحت عنوان ...برگزار شد
سه شنبه 19 بهمن 1395

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الهام احمدیان. تحت عنوان ...برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الهام احمدیان تحت عنوان..برگزار شد
سه شنبه 19 بهمن 1395

جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای جواد خلیلی فرد برگزار شد

جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای جواد خلیلی فرد برگزار شد
شنبه 25 دي 1395

جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الهام احمدیان تحت عنوان " بررسی...

جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الهام احمدیان تحت عنوان " بررسی...
دوشنبه 6 دي 1395

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر عزیز افتخاری تحت عنوان " بررسی مکانیسمهای آسیب ...

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر عزیز افتخاری تحت عنوان " بررسی مکانیسمهای آسیب ...
يکشنبه 21 آذر 1395

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر هاله واعظ تحت عنوان " مطالعه تاثیر متفورمین...برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر هاله واعظ تحت عنوان " مطالعه تاثیر متفورمین...برگزار شد
يکشنبه 21 آذر 1395

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم سمیرا جعفری تحت عنوان " بارگیری و جذب ...برگزار شد

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم سمیرا جعفری تحت عنوان " بارگیری و جذب ...برگزار شد
يکشنبه 21 آذر 1395

سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز روز 5 شنبه مورخ 18 آذر 95 برگزار شد

سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز روز 5 شنبه مورخ 18 آذر 95 برگزار شد
يکشنبه 21 آذر 1395

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر صنم آرامی برگزار گردید

جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر صنم آرامی تحت عنوان ".... برگزار گردید
شنبه 29 آبان 1395

جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر هاله واعظ.....

جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر هاله واعظ تحت عنوان....برگزار شد
سه شنبه 18 آبان 1395