شنبه 1 مهر 1396 _ 02 محرم 1439 _ 23 سپتامبر 2017
جستجو :
 
 
  حسابداری
شرح وظایف کارشناسان حسابداریمسئول حسابداری
خانم زهرا خوشبختلو
شماره تماس: 04133372255آقای امیر میرزایی
مسئول حقوق و دستمزدخانم کبری ساعی
کارشناس امور مالیخانم نفیسه موسوی
کارشناس امور مالی


مسئول کارپردازی
آقای ابوالفضل رضوانی
شرح وظایف


 
نوشته شده توسط   فرنام نوروزی
ویرایش شده توسط فرنام نوروزی