سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 _ 07 شعبان 1439 _ 24 آوریل 2018
جستجو :
 
 
  حسابداری
شرح وظایف کارشناسان حسابداریمسئول حسابداری
خانم زهرا خوشبختلو
شماره تماس: 04133372255


آقای امیر میرزایی
مسئول حقوق و دستمزد


خانم کبری ساعی
کارشناس امور مالی


خانم نفیسه موسوی
کارشناس امور مالی


مسئول کارپردازی
آقای ابوالفضل رضوانی
شرح وظایف


 
نوشته شده توسط   فرنام نوروزی
ویرایش شده توسط مهدیه راوی