يکشنبه 6 اسفند 1396 _ 09 جمادى الثانية 1439 _ 25 فوریه 2018
جستجو :
 
 
  حسابداری
شرح وظایف کارشناسان حسابداریمسئول حسابداری
خانم زهرا خوشبختلو
شماره تماس: 04133372255


آقای امیر میرزایی
مسئول حقوق و دستمزد


خانم کبری ساعی
کارشناس امور مالی


خانم نفیسه موسوی
کارشناس امور مالی


مسئول کارپردازی
آقای ابوالفضل رضوانی
شرح وظایف


 
نوشته شده توسط   فرنام نوروزی
ویرایش شده توسط مهدیه راوی